June Meetings July Meetings August Meetings Annual
July 04July 11July 18July 25
Toastmaster**NO MEETING**LucyAnmolTony
Theme**NO MEETING**   
Jokemaster**NO MEETING**Kunal  
Wordmaster**NO MEETING**SwethaDeniseEva
Grammarian**NO MEETING** Steve C. 
Ah Counter**NO MEETING**Eva  
Timer**NO MEETING**Sherwyn  
Table Topics**NO MEETING**StuckyKunalDarryl
Speaker 1**NO MEETING**TonyDarrylMarina
Speaker 2**NO MEETING**Paul CSwethaKunal
Speaker 3**NO MEETING**AnmolTracy WBob M.
Speaker 4**NO MEETING**BibhushaBen 
Speaker 5**NO MEETING**   
Speaker 6**NO MEETING**   
Gen Eval**NO MEETING**IgorStuckyAnmol
Evaluator 1**NO MEETING** EvaSwetha
Evaluator 2**NO MEETING** Bob M. 
Evaluator 3**NO MEETING**   
Evaluator 4**NO MEETING**   
Evaluator 5**NO MEETING**   
Evaluator 6**NO MEETING**   
PrintableVersion